Reklame
  udbyderen.dk Cykel
   reklamer.dk Gavl
  reklamer.dk StilladsReklamer.dk Hvem er vi.... Produktet. Aftaler & Priser. Kontakt.

Stilladsreklamer.dk er en del af Reklame-udbyderen.dk der skaber og administrerer reklamepladser på ejendomme i Danmark.

Ideen er ved hjælp af reklame at give deres ejendom et ekstra overskud til renovering, forbedring og ønskede investeringer i ejendommen.

 

Vore kunder er blandt andre boligforeninger, andelsboligforeninger, privatejede bygninger og administrationskontorer.

 

Stilladsreklamer.dk tilbyder ejendomme en indtægt beregnet ud fra trafik tal for de omkringliggende veje. Reklamerne er trykt på net, således at lys og vind trænger igennem.

 

Vi klarer Stillads-Reklamen, mangler du stilladset, 
så kontakt vores gode samarbejdspartner
BOLAS Stilladser på:
Tlf. 59 44 69 69

Vi tilbyder:

- Elektronisk billedpræsentation af potentielle reklameplaceringer for Deres ejendom

- Markedsføring af Deres reklamepladser overfor potentielle kunder

- Optagelse i Stilladsreklamer.dk’s arkiv samt placering på vores hjemmeside

- Optimering af ejendommens reklameindtægt gennem opsøgende arbejde og profilering

- Indhentning af godkendelser fra alle involverede parter

- Opmåling og udlejning af stillads samt montering af lys m.m.

- Opsætning og nedtagning af reklamebanner.

 

Stilladsreklamer.dk kan således tilbyde at præsentere Deres ejendom som et potentielt forum for reklame samt administrere opsætningen af reklamer for dem.

 

www.reklameudbyderen.dk - Kalundborgvej 220b - DK-4300 Holbæk Tlf. 32 13 90 00 - Mobil 51 90 96 08

Fax: 32 11 96 08 - Mail: info@reklameudbyderen.dk - Opdateret den 09 november 2011